III Towarzyskie zawody spinningowe na Carpshop Lakes

plakat_zawody_spinningowe_11_2017

Kontakt do organizatora w celu zgłoszenia uczestnictwa:

 

Dawid Patlewicz tel. 504-742-339

 

email: kontakt@carpshop.pl

 

              

 

Koszt uczestnictwa – 100zł od osoby za 1 turę 3 godziną. W sumie będą 4 tury, które wyłonią najpierw zwycięzce każdej z nich, a potem 3 miejsca na podium w całej imprezie.

 

UWAGA:  Jest możliwość wystartowania nawet w jednej turze 3 godzinnej!

 

 

 Opłatę można wpłacać na konto podane poniżej:

 

Dawid Patlewicz  04 1950 0001 2006 0780 4025 0002. W tytule wpisujemy wyłącznie imię i nazwisko startującego!

 

 

 

Harmonogram III Towarzyskich Zawodów Spinningowych na łowisku Carpshop Lakes

 

18 listopada 2017 – sobota. Łowimy tylko z łodzi na obu akwenach (8 i 23ha)

 

7:00 – 7:30 otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, wręczenie przynęt do testowania dla każdego zawodnika.

 

Poczęstunek: Zupa żurek lub flaczki, pieczywo i grzaniec (0,5L/os.)

 

7:30 – Odprawa techniczna i losowanie łowisk na 1 turę zawodów.

 

8:00 – 11:00 Czas trwania 1 tury zawodów

 

11:00 – 12:00  Odprawa po 1 turze zawodów.

 

Poczęstunek w formie grilla: kiełbaska wiejska, pieczywo, smalec, ogórki, musztarda, ketchup

 

Grzaniec (0,5L/os.)

 

12:00 – 15:00 Czas trwania 2 tury

 

15:00 – 16:00 Odprawa zawodników po 2 turze. Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy 2 tury.

 

27 listopada 2016 – niedziela. Łowimy wyłącznie z brzegu na małym akwenie 8ha.

 

7:00 – 7:30 Zbiórka i Poczęstunek: Zupa gulaszowa, pieczywo i grzaniec (0,5L/os.)

 

7:30 – Odprawa techniczna i losowanie stanowisk na 3 turę zawodów.

 

8:00 – 11:00 Czas trwania 3 tury zawodów

 

11:00 – 11:30  Odprawa po 3 turze zawodów. Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy 3 tury.

 

Ognisko, pieczenie kiełbaski, pieczywo, smalec, ogórki, musztarda, ketchup.

 

Grzaniec (0,5L/os.)

 

11:30 – losowanie stanowisk na 4 turę zawodów.

 

12:00 – 15:00 Czas trwania 4 tury

 

15:00 – 16:00 Odprawa zawodników po 4 turze.

 

16:00 Podliczenie wyników i wręczenie nagród dla najlepszych 3 zawodników ( decyduje suma punków z wszystkich tur) i łowcę Big Fisha imprezy (najwyżej punktowanej ryby)

 

 

 

 

 

REGULAMIN   III  TOWARZYSKICH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH NA ŁOWISKU CARPSHOP LAKES

 

Zawody rozgrywane będą wyłącznie na żywej rybie. Metoda połowu: spinning lub mucha z łodzi i brzegu.

 

 

 

1. TEREN ZAWODÓW.

 

1.1. Zawody będą odbywały się na obu zbiornikach czyli 8 i 23ha. Na mniejszym 8ha spinning z łodzi w sobotę a z brzegu w niedzielę. Na dużym 23ha-wyłącznie spinning z łodzi w sobotę!

Prosimy osoby chętne do łowienia tylko i wyłącznie z brzegu o przybycie na zawody tylko w niedzielę gdzie 3 i 4 tura zawodów odbędzie się na małym 8ha zbiorniku!

 

Kolejność i prawo wyboru zbiornika dla każdego zawodnika łowiącego z łodzi w 1 i 2 turze ustalimy w sobotę w drodze losowania. W niedzielę w drodze losowania ustalone będzie miejsce startowe czyli stanowisko od którego rozpocznie się spinningowanie  z brzegu dla każdego zawodnika!

 

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

 

2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą  być o przeznaczeniu typowo spinningowym lub muchowym.  Zabrania się stosowania wędzisk gruntowych, matchowych, sumowych, morskich itp.  Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. Do podbierania ryb wolno stosować wyłącznie podbieraka lecz nie jest on obowiązkowy. Zabrania się do tego celu stosowania chwytaków szczypcowych.

 

2.2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Wszystkie haki muszą być bezzadziorowe lub z przygiętym zadziorem. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań. 2.3. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać siatkę do przetrzymywania ryb w stanie żywym do czasu dokonania pomiaru przez sędziego.

 

2.3 Każdy zawodnik musi posiadać sprzęt pływający służący do bezpiecznego wędkowania (ewentualnie 1 środek pływający na 2 osoby po dobraniu się w pary). Mowa tutaj o różnych pontonach, belly boat’ach, łodziach napędzanych wiosłowym lub silnikiem elektrycznym. Zakaz używania silników spalinowych!

 

2.4 Każdy zawodnik musi posiadać kamizelkę ratunkową, względnie kapok oraz gwizdek lub trąbkę. Mile widziane kotwice do łodzi,  ale nie obowiązkowe.

 

2.5 W celu zgłoszenia złowionej ryby i szybkiej reakcji sędziego każdy uczestnik musi posiadać przy sobie  żółtą kamizelkę odblaskową (samochodową) lub białą  flagę na maszcie min 1m. Kolor pomarańczowy kamizelek zarezerwowany jest dla sędziów i organizatorów!

 

 

 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

 

3.1. Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe, – w klasyfikacji indywidualnej.

 

3.2. Zawody będą rozgrywane w 4 turach przez 2 dni. Czas trwania tury wynosi odpowiednio 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

3.3 Obowiązują następujące sygnały:

 

 • · pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów
 • · drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu jak i łodzi obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.

 

3.4. Poszczególni zawodnicy łowiący z brzegu robią to na określonych przez organizatora ponumerowanych stanowiskach, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami z brzegu powinny wynosić 30 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. Łowiących z łodzi dotyczy tylko minimalna odległość między środkami pływającymi , która wynosić będzie min 50m.

 

3.5. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od czasu zakończenia odprawy do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. Łowiący z łodzi są zwolnieni z zakazu pomocy przy podbieraniu ryb. Wszystko to w celu ochrony ryb, która jest dla organizatorów nadrzędna!

 

3.6. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia oraz jego głębokości organizator informuje podczas odprawy technicznej.

 

3.7. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone przez organizatora) przymiary, a będą nimi pomarańczowe kamizelki odblaskowe.

 

3.8 Z pośród osób uczestniczących w zawodach będzie wyłaniana klasyfikacja:

 

–  Miejsca 1-3 (największa suma punktów wg punktu 5.2 tego regulaminu)

 

–  Najdłuższy szczupak

 

–  Najdłuższy okoń

 

–  Pierwsza ryba zawodów

 

–  Najkrótsza punktowana ryba zawodów (wg punktu 5.2 tego regulaminu)

 

5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

 

5.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:

 

 • · okoń
 • · szczupak
 • sandacz
 •   sum

 

Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

 

5.2. Obowiązuje następująca punktacja:

 

szczupak: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 10 pkt.

 

okoń: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 50pkt.

sandacz: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 50pkt.

sum: – za wymiar określony przez regulamin 100 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 10pkt.

 

 

 

Obowiązują niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji:

 

Szczupak – 50 cm

Sandacz – 50 cm

Okoń – 30 cm

 

Sum –  100cm

 

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Do karty startowej sędzia wpisuje wymiar ryby z dokładnością do 1mm, natomiast podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów minimalnych. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

5.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

 

6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

 

 • · wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
 • · przemieszczanie się w obrębie łowiska inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

 

· nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,

 

 • · udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby (dotyczy tylko zawodników łowiących z brzegu)
 • · nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.
 • · łowienie w obszarach łowiska wyłączonych z wędkowania (obszary wyłączone podaje się na odprawie).
 • · stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
 • · za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego dostajemy tzw. żółtą kartkę, po kolejnym takim wykroczeniu czerwoną odpowiadającą dyskwalifikacji z zawodów).
 • · przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż wyznaczonej przez organizatora zawodów,
 • · używanie osęki do „lądowania” ryb,
 • · używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.
 • · nie posiadanie siatki do przetrzymywania ryb.

 

W sprawach spornych nieuregulowanych wyżej wymienionym regulaminem, decyduje organizator zawodów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Eventy, Info. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz